Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Kancelaria Adwokacka Marek Borowy

 Prawo Cywilne

 • zasiedzenia nieruchomości
 • postępowanie nakazowe, upominawcze oraz uproszczone
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o zapłatę
 • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań
 • postępowanie egzekucyjne i windykacja należności, w tym sprawy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, skarga na czynności komornika
 • postępowanie zabezpieczające
 • stwierdzenie nabycia praw do spadku z ustawy oraz z testamentu, uznanie za zmarłego
 • dziedziczenie i podział gospodarstw rolnych
 • zachowek
 • odrzucenie spadku przez osobę małoletnią
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy dotyczące akt stanu cywilnego, w tym sprostowanie danych osobowych
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami
 • służebności przesyłu oraz służebności gruntowe
 • zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego
 • ochrona własności i posiadania, w tym sprawy o eksmisję
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • sprzedaż konsumencka
 • doradztwo w zakresie służebności osobistych, rozporządzeń testamentowych i zapisów windykacyjnych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i doradztwo w tym zakresie
 • kontrakty budowlane, umowy na prace projektowe, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, na roboty budowlane, w tym umowy na roboty oparte na wzorcu umownym FIDIC
 • sporządzanie opinii prawnych
 • skarga pauliańska
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • hipoteka przymusowa