Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Kancelaria Adwokacka Marek Borowy

Prawo Zamówień Publicznych

Dla Zamawiających

 • Doradztwo przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, m.in. pomoc przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  pomoc przy opracowywaniu treści umów, ocena Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Sporządzanie odpowiedzi na odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz odpowiedzi na skargi do Sądu Okręgowego
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • Doradztwo prawne na etapie realizacji umów o zamówienie publiczne, m.in. w zakresie możliwości dokonania zmiany umowy, możliwości  udzielenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, itp.
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych
 • Reprezentacja w sporach z wykonawcami na etapie realizacji umowy o zamówienie publiczne

 

Dla Wykonawców

 • Badanie i ocena treści ogłoszeń o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • Doradztwo przy sporządzeniu ofert i dokonywanie oceny ofert składanych przez Wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pod względem ich zgodności z wymaganiami zamawiającego
 • Sporządzanie  środków ochrony prawnej tj. odwołań wnoszonych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg do Sądu Okręgowego
 • Doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi
 • Udzielanie porad oraz opracowywanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych