Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Marek Borowy

ADWOKATUkończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studia prawnicze ukończył specjalizując się w problematyce postępowania podatkowego i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W latach 2006-2007 odbył roczne studia w Institut d’Etudes Politiques de Rennes we Francji, w ramach programu Socrates-Erasmus, uzyskując Certificat d’Etudes Politiques. Adwokat Marek Borowy ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym językiem francuskim. Działacz społeczny, pasjonat historii. Radny powiatowy powiatu nidzickiego V i VI kadencji. Biegle włada językiem francuskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach adwokackich. Specjalizuje się w prawie cywilnym, (w szczególności prawie rzeczowym i spadkowym), rodzinnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Prowadzi sprawy odszkodowawcze za bezprawnie zabrane mienie w czasach PRL. Występuje również jako obrońca w sprawach karnych. Obecnie członek Izby Adwokackiej w Płocku.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Anna Kogut-Borowa

RADCA PRAWNY, LL.M.Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także wydziału prawa Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy). Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Regensburgu uzyskując tytuł LL.M. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, w szczególności w prawie kontraktów, a także prawie ochrony środowiska oraz prawie administracyjnym i prawie autorskim.
Z powodzeniem prowadzi także spory sądowe. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz kontraktów infrastrukturalnych, zarówno w branży drogowej, jak i kolejowej, w tym w kontraktów opartych na wzorcu umownym FIDIC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lokalnej kancelarii w Niemczech, a także w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, gdzie zajmowała się doradztwem klientom w zakresie nieruchomości, udziału w zamówieniach publicznych oraz obsłudze kontraktów budowlanych, a także Departamencie Realizacji Inwestycji i Biurze Prawnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną kontraktów budowlanych od momentu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zakończenie kontraktu budowlanego i obsługę sporów sądowych. Stale doradza jednemu z największych Wykonawców w Polsce w sektorze budowlanym w zakresie obsługi kontraktu budowlanego na budowę linii kolejowej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Paweł Lubaczewski

ADWOKATJest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym specjalizując się w tematyce wywłaszczeń. W roku 2013 odbył półroczne studia w Universidad del País Vasco (San Sebastián, Hiszpania) w ramach programu Erasmus. Wpisany na listę adwokacką w 2018 roku. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim. Prowadzi procesy cywilne, oraz specjalizuje się w tematyce kontraktów budowlanych, w tym kontraktów opartych na wzorcu umownym FIDIC. Związany z naszą kancelarią od początku kariery zawodowej.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Arkadiusz Rożek

APLIKANT RADCOWSKIW latach 2016-2021 studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studia prawnicze z oceną bardzo dobrą ukończył broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie. W 2021 roku wpisany na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, gdzie aktualnie odbywa aplikację radcowską.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Marta Niedziela

ASYSTENTJest studentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2021 roku uzyskała tytuł inżyniera na kierunku Zootechnika o specjalności Profilaktyka Zootechniczna i Rehabilitacja koni. Włada językiem angielskim.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Marta Nowicka

ASYSTENTUkończyła studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Włada językiem angielskim. Związana z naszą Kancelarią od początku kariery zawodowej.