Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Marek Borowy

ADWOKATUkończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studia prawnicze ukończył specjalizując się w problematyce postępowania podatkowego i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W latach 2006-2007 odbył roczne studia w Institut d’Etudes Politiques de Rennes we Francji, w ramach programu Socrates-Erasmus, uzyskując Certificat d’Etudes Politiques. Adwokat Marek Borowy ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy, w klasie o profilu matematyczno-fizycznym z rozszerzonym językiem francuskim. Działacz społeczny, pasjonat historii. Radny powiatowy powiatu nidzickiego V i VI kadencji. Biegle włada językiem francuskim. Pracował w renomowanych kancelariach adwokackich, w tym w Kancelarii Adwokackiej Adw. Artura Glass-Brudzińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, (w szczególności prawie rzeczowym i spadkowym), rodzinnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Prowadzi sprawy odszkodowawcze za bezprawnie zabrane mienie w czasach PRL. Występuje również jako obrońca w sprawach karnych. Obecnie członek Izby Adwokackiej w Płocku.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Anna Kogut-Borowa

RADCA PRAWNY, LL.M.Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także wydziału prawa Uniwersytetu w Regensburgu (Niemcy). Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Regensburgu uzyskując tytuł LL.M. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, w szczególności w prawie kontraktów, a także prawie ochrony środowiska oraz prawie administracyjnym i prawie autorskim.
Z powodzeniem prowadzi także spory sądowe. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz kontraktów infrastrukturalnych, zarówno w branży drogowej, jak i kolejowej, w tym w kontraktów opartych na wzorcu umownym FIDIC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lokalnej kancelarii w Niemczech, a także w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie, gdzie zajmowała się doradztwem klientom w zakresie nieruchomości, udziału w zamówieniach publicznych oraz obsłudze kontraktów budowlanych, a także Departamencie Realizacji Inwestycji i Biurze Prawnym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną kontraktów budowlanych od momentu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zakończenie kontraktu budowlanego i obsługę sporów sądowych. Stale doradza jednemu z największych Wykonawców w Polsce w sektorze budowlanym w zakresie obsługi kontraktu budowlanego na budowę linii kolejowej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Paweł Lubaczewski

ADWOKATJest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończył w 2014 roku z wynikiem bardzo dobrym specjalizując się w tematyce wywłaszczeń. W roku 2013 odbył półroczne studia w Universidad del País Vasco (San Sebastián, Hiszpania) w ramach programu Erasmus. Wpisany na listę adwokacką w 2018 roku. Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim. Prowadzi procesy cywilne, oraz specjalizuje się w tematyce kontraktów budowlanych, w tym kontraktów opartych na wzorcu umownym FIDIC. Związany z naszą kancelarią od początku kariery zawodowej.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Krzysztof Lewocik

APLIKANT ADWOKACKIAbsolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych na kierunku ,,Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji" prowadzonych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Studia prawnicze ukończył specjalizując się w dziedzinie prawa administracyjnego. W latach 2010 – 2016 związany z administracją rządową, gdzie zajmował m.in. funkcje kierownicze. Dalszy przebieg kariery zawodowej obejmował współpracę z liczącymi się na rynku przedsiębiorstwami z branży FMCG i związany był ze świadczeniem usług doradczych w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego. Działacz społeczny, pasjonat historii, strzelec sportowy. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, szeroko pojętym prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Marta Kowalska

ASYSTENTUkończyła studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Włada językiem angielskim. Związana z naszą Kancelarią od początku kariery zawodowej.


Kancelaria Adwokacka i Radcy Prawnego Mława

Agnieszka Bełkowska

ASYSTENTUkończyła Technikum Ekonomiczne w Mławie, specjalność ekonomika. Włada językiem angielskim i rosyjskim. Związana z naszą Kancelarią od początku kariery zawodowej.